Αποζημίωση σε περιπτώσεις παράλειψης προαγωγής

0

Ο Αρειος Πάγος σε σχετική απόφαση του έκρινε ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι που δεν προάγονται, αν και υπερέχουν έναντι των προαγομένων συναδέλφων τους δικαιούνται αποζημίωση για ηθική βλάβη. Οπως έκρινε του Ανώτατο Δικαστήριο η παράλειψη προαγωγής δίνει το δικαίωμα στον μη προαχθέντα υπάλληλο να διεκδικήσει αποζημίωση από την τράπεζα, λόγω προσβολής της προσωπικότητας, της υπόληψης και της επαγγελματικής του αξίας.

Ο Αρειος Πάγος έκρινε παράνομη και καταχρηστική την παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου, που ενώ υπερείχε καταφανώς ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την απόδοσή του από συνάδελφό του, έμεινε «στάσιμος», σε αντίθεση με τον τελευταίο που προήχθη. Όπως υπογραμμίζεται στο σκεπτικό της απόφασης :

– Η άρνηση της τράπεζας, στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματός της, να προαγάγει τον τραπεζοϋπάλληλο είναι παράνομη και καταχρηστική και έγινε, κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης που επιβάλλει ο Αστικός Κώδικας.

– Η παράλειψη αυτή, από υπαιτιότητα της τράπεζας, είχε ως αποτέλεσμα να προσβληθεί η προσωπικότητά, η επαγγελματική αξία και υπόληψή του, με συνέπεια να υποστεί ηθική βλάβη.

Ο συγκεκριμένος τραπεζοϋπάλληλος δικαιώθηκε τελικά από τα δικαστήρια, τα οποία του επιδίκασαν αποζημίωση ύψους, χιλίων ευρώ.

Σχόλια