Αποζημίωση σε πλημμυροπαθή από το Ελληνικό Δημόσιο

0

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, με απόφασή του, υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει αποζημίωση, ύψους 135.000, σε πλημμυροπαθή, ιδιοκτήτη εταιρείας ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων για την καταστροφή των εμπορευμάτων του από τις πλημμύρες του Κηφισού, τον Ιούλιο του 2002.

Στην απόφασή του το δικαστήριο απέδωσε σοβαρότατες παραλείψεις και πλημμέλειες στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς αν και ήταν αρμόδιες να εποπτεύουν τις εργασίες εκβάθυνσης και διαπλάτυνσης της κοίτης του Κηφισού που γίνονταν, δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που θα απέτρεπαν την υπερχείλισή του.

Το δικαστήριο τόνισε ότι οι πλημμύρες δεν ήταν αποτέλεσμα φυσικών, καιρικών φαινομένων, που είχαν ασυνήθιστη ένταση, αλλά οφείλονταν στην πλημμελή κατασκευή του έργου.

Σχόλια