«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τη συγχώνευση Υπουργείων

0

Νόμιμο κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο συγχωνεύονται, αφενός μεν το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και αφετέρου το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με το υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας θα διαβιβαστεί στον πρωθυπουργό και εν συνεχεία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να υπογραφεί και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια