“Πρώτο βήμα” για ολική μεταρρύθμιση του συστήματος υιοθεσιών

0

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει σε ολική μεταρρύθμιση του συστήματος των υιοθεσιών, η οποία θα παρέχει δικαστικές εγγυήσεις, θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα καταπολεμήσει την εμπορία βρεφών και παιδιών.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σωτήρης Χατζηγάκης, με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις για το καθεστώς των υιοθεσιών οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή και περιλαμβάνονται στο νέο νόμο 3719/2008 (ΦΕΚ Α 241/26-11-08).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νέου νόμου η συναίνεση των γονέων για υιοθεσία του τέκνου τους αναπληρώνεται με αιτιολογημένη δικαστική απόφαση στις εξής περιπτώσεις:
– Αν οι γονείς είναι άγνωστοι ή το παιδί είναι έκθετο.
– Αν και οι δύο γονείς δεν έχουν δικαίωμα γονικής μέριμνας ή βρίσκονται σε καθεστώς στερητικής δικαστικής συμπαράστασης που τους αφαιρεί και την ικανότητα να συναινούν για την υιοθεσία του παιδιού τους.
– Αν οι γονείς έχουν άγνωστη διαμονή.
– Αν το παιδί προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1532 και 1533, και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν στην υιοθεσία και
– Αν το παιδί έχει παραδοθεί με τη συναίνεση των γονέων σε οικογένεια για φροντίδα και ανατροφή, με σκοπό την υιοθεσία και έχει ενταχθεί σε αυτήν επί χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον έτους. Εφόσον οι γονείς αρνούνται να συναινέσουν στην υιοθεσία, τότε το δικαστήριο αναπληρώνει με αιτιολογημένη απόφασή του τη συναίνεση.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι με απόφαση του δικαστηρίου αναπληρώνεται και η συναίνεση του επιτρόπου για την υιοθεσία του ανηλίκου, εφόσον ο τελευταίος αρνείται καταχρηστικά να συναινέσει στην υιοθεσία.
Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί με την απόφασή του περί υιοθεσίας να επιτρέψει στον υποψήφιο θετό γονέα, ύστερα από αίτησή του, να προσθέσει στο κύριο όνομα του θετού τέκνου και άλλο όνομα. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του θετού γονέα, να επιτρέψει την απάλειψη του κυρίου ονόματος που έφερε το θετό παιδί πριν από την υιοθεσία εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του.

Σχόλια