Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματικό το ΕΕΤΗΔΕ μέσω ΔΕΗ

0

Αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε το “χαράτσι” μέσω ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ), το Δ’ τμήμα του Αρειου Πάγου, καθώς επιβάλλεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του φορολογουμένου.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 3 υπέρ και 2 κατά και παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, για οριστική κρίση.

Οι δικαστές έκριναν ότι το ΕΕΤΗΔΕ επιβάλλεται με βάση το ακίνητο(τετραγωνικά, κ.λπ.) και όχι σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του κάθε φορολογούμενου, ο οποίος έχει δεχθεί μειώσεις αποδοχών και συντάξεων, αλλά και μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις με αποτέλεσμα να θίγεται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των πολιτών, καθώς και
το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους.

Το Δ’ Τμήμα του Άρειου Πάγου έκρινε ότι το χαράτσι δεν αποτελεί τέλος άλλα φόρο και ότι η επιβολή του παραβιάζει το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόσκολο της ΕΣΔΑ. Ακόμη, υπογραμμίζουν οι αρεοπαγίτες, το χαράτσι παραβιάζει πλειάδα συνταγματικών διατάξεων, όπως είναι:
-Το άρθρο 2 που προστατεύει το σεβασμό και την αξία των πολιτών,
-Το άρθρο 4 που επιβάλλει την ισότητα μεταξύ των πολιτών,
-Το άρθρο 20 που προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια,
-Το άρθρο 21 που προστατεύει την οικογένεια και
-Το άρθρο 78 που ξεκαθαρίζει ότι φόρος εισπράττεται μόνο εφόσον προβλέπεται από νόμο.

Εφόσον στην Ολομέλεια, κριθεί εκ νέου το ΕΕΤΗΔΕ αντισυνταγματικό, δεδομένης της ύπαρξης αντίθετης απόφασης από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (έκρινε συνταγματικό το χαράτσι αλλά αντισυνταγματική την διακοπή ρεύματος) το θέμα θα κριθεί από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.