Άρειος Πάγος: Απαγορεύθηκε οριστικά η μετατροπή των συμβάσεων

0

Οριστικό «φρένο» στην μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου στο δημόσιο τομέα έθεσε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και δημοσιεύθηκε.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τις σχετικές αποφάσεις (19 και 20/2007), συντάχθηκε με την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Γ. Σανιδά, σύμφωνα με την οποία η σχετική μετατροπή είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, δεν επιτρέπεται η ανανέωση των συμβάσεων όσων εργαζομένων απασχολούνται με συμβάσεις διαδοχικές ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, ενώ μόνο αρμόδιο για να κρίνει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι το ΑΣΕΠ όπως προβλέπει ο «νόμος Πεπονή».

Ειδικότερα δε, βάση της αποφάσεως, πρέπει να μείνουν εκτός δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου τομέα και φορέων της αυτοδιοίκησης οι συμβασιούχοι που δεν πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Με την εν λόγω απόφαση μένουν «στον αέρα» εκατοντάδες χιλιάδες συμβασιούχοι, που δεν καλύπτονται από το «διάταγμα Παυλόπουλου».