Άρειος Πάγος: αποδεικτικό στοιχείο η οσμή και ο τρόπος ομιλίας

0

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι σε υποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης για θάνατο ή τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα μπορούν να στηρίξουν σε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο τη διαπίστωση ότι ο υπαίτιος οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ ή είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη του εκτός του αλκοτέστ και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι ο τρόπος ομιλίας και βάδισης, η οσμή οινοπνεύματος ή άρνηση του οδηγού να υποβληθεί σε αιμοληψία και αλκοτέστ, οι μάρτυρες κ.λπ.

Επίσης, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η έκθεση αίματος οδηγού που ελήφθη χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων μπορεί να συνεκτιμηθεί από τα δικαστήρια της ουσίας ως δικαστικό τεκμήριο.

Άλλωστε, το ανώτατο δικαστήριο θεωρεί νόμιμο τον όρο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που ορίζει ότι η ασφαλιστική εταιρία δεν οφείλει αποζημίωση σε θανάτους, τραυματισμούς και ζημιές που προξενούνται σε τροχαίο εξαιτίας οδηγού που βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά κ.λπ.).

Σχόλια