Άρειος Πάγος: Απόφαση για εργασία σε νυκτερινά κέντρα χωρίς αστυνομική άδεια

0

Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου απεφάνθη ότι είναι «εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως» η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι, οι τραγουδιστές, μουσικοί, σερβιτόροι για να εργαστούν σε νυκτερινά κέντρα πρέπει προηγουμένως να πάρουν άδεια από την αστυνομία.
Η ολομέλεια του ΑΠ έκανε δεκτές τις αγωγές τραγουδίστριας και μουσικού, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας κρίθηκαν άκυρες καθώς δεν είχαν άδεια από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν επιπρόσθετα να διεκδικήσουν και μισθούς υπερημερίας λόγω της άκυρης απόλυσής τους.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εργαζόμενοι στα κέντρα διασκέδασης έπρεπε να έχουν προηγουμένως εφοδιαστεί με άδεια της αστυνομία, αφού καταθέσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου και δύο φωτογραφίες.
Η ολομέλεια δέχθηκε μερικώς την εισήγηση που είχε κάνει στις 18 Οκτωβρίου 2007 ο εισαγγελέας Γ.Σανιδάς ενώ έκανε δεκτές τις αγωγές καθώς η έκδοση άδειας από την αστυνομία αφορά την ίδρυση και λειτουργία παρόμοιων καταστημάτων και όχι τους εργαζόμενους σε αυτά.

Σχόλια