Αρειος Πάγος: αποζημίωση μαμούθ σε οικοδόμο

0

Επικυρώνοντας την απόφαση του Εφετείου, ο Άρειος Πάγος επιδίκασε αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ σε οικοδόμο 51 ετών, ο οποίος  απέκτησε μόνιμη αναπηρία μετά την πτώση του από διώροφη ανεγειρόμενη οικοδομή.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι  η πτώση του οικοδόμου οφείλεται στο γεγονός ότι η επιβλέπουσα μηχανικός και η κατασκευάστρια εταιρεία δεν είχαν τοποθετήσει τα απαιτούμενα κατά την εργατική νομοθεσία προστατευτικά κιγκλιδώματα ή δίχτυ σε ύψος 3 μέτρων, το οποίο να εμποδίζει την ελεύθερη πτώση των εργαζομένων στο έργο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο τραυματισμός του οικοδόμου, συνεπεία του οποίου απέκτησε αναπηρία σε ποσοστό 80%, χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα. Στον υπολογισμό της αποζημίωσης ελήφθησαν υπόψη τόσο η  ηλικία του παθόντος όσο και οι συνέπειες που υπέστη από την πτώση του στην οικοδομή.

Σχόλια