Άρειος Πάγος: Δικαίωμα αποζημίωσης από το δήμο για ζημιές από πτώση δέντρων

0

Υπέρ του δικαιώματος πολίτη ν’ αξιώσει αποζημίωση από τον οικείο δήμο για ζημιές που υπέστη από πτώση δέντρων, αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, επικυρώνοντας παλαιότερη σχετική εφετειακή απόφαση.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την υποχρέωση του Δήμου Ηλιούπολης να καταβάλει αποζημίωση ύψους 4.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, για ζημιές που υπέστη το όχημά του, από πτώση δέντρου, καθώς κρίθηκε, ότι στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του Δημοσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, η εν λόγω υλική ζημία οφείλεται σε παράλειψη του οικείου δήμου «να προβεί σε συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από πλευράς των πολιτών του χώρου, όπου είχε φυτευτεί το δένδρο που κατέπεσε, ο οποίος όφειλε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου ενδεχόμενης πτώσης αυτού, κυρίως σε περίπτωση κακοκαιρίας και επομένως συντρέχει περίπτωση ευθύνης του εναγόμενου προς αποζημίωση, με βάση τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα».

Οι δικαστές, επικαλέστηκαν και το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995, σύμφωνα με το οποίο, καθιδρύεται αποκλειστική αρμοδιότητα του δήμου ως «προς την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία χώρων πρασίνου, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και των δεντροστοιχιών που βρίσκονται εντός των εδαφικών του ορίων». Η αρμοδιότητα μάλιστα αυτή «αφορά και στη λήψη κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στον προληπτικό έλεγχο της κατάστασης των μεγάλων δέντρων και σε περίπτωση διαπίστωσης κινδύνου πτώσης αυτών, στην επίκαιρη σήμανση του χώρου (τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής πινακίδας, εκκένωση περιβάλλοντος χώρου, απαγόρευση διέλευσης πεζών και τροχοφόρων οχημάτων), καθώς και στην έγκαιρη αποκοπή του δέντρου, προκειμένου να μη διακυβεύεται η ασφαλής χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους πολίτες και να μην προκαλούνται υλικές ζημιές».

 

Σχόλια