Άρειος Πάγος: Εισαγγελική εισήγηση για τη «σειρά» των απαιτήσεων στην πτωχευτική διαδικασία

0

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γ. Σανιδάς, κατά τη συζήτηση υπόθεσης στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, σχετικά με την προνομιακή κατάταξη όσων έχουν απαιτήσεις από επιχειρήσεις που πτώχευσαν ή των οποίων τα ακίνητα βγαίνουν σε πλειστηριασμό, τόνισε ότι θα πρέπει να προηγηθούν οι εργαζόμενοι, που έχουν μισθολογικές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι οι απαιτήσεις των εργαζομένων ή των κληρονόμων τους, από μισθούς, επιδόματα, δώρα και αποζημιώσεις, λόγω εργατικού ατυχήματος πρέπει να έχουν προνομιακή κατάταξη και να προηγούνται, παρά το γεγονός ότι ο κατάλογος όσων έχουν απαιτήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι μακρύς.

Σύμφωνα με την εισήγηση στον κατάλογο έπονται Δημόσιο, τράπεζες, ΙΚΑ προμηθευτές κ.ά.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Σχόλια