Άρειος Πάγος: Επιδίκαση μισθών υπερημερίας σε παρανόμως απολυθείσα υπάλληλο

0

Δικαίωση από τον Άρειο Πάγο σε μία παρανόμως απολυθείσα υπάλληλο, η οποία ζητούσε, εκτός των άλλων και μισθούς υπερημερίας για το χρονικό διάστημα που αναζητούσε εργασία, αλλά δεν έβρισκε.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο είχε προσφύγει η εταιρεία που απασχολούσε την υπάλληλο, η οποία ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε δικαιωθεί η υπάλληλος και της είχαν επιδικασθεί μισθοί υπερημερίας.

Ο Αρειος Πάγος έκρινε ότι οι παρανόμως απολυθέντες, για να μην δικαιούνται μισθούς υπερημερίας, απαιτείται να έχουν δείξει «δόλια και κακόβουλη αποφυγή της απασχόλησής τους».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έκρινε ότι η αδυναμία της απολυθείσας υπαλλήλου να βρει νέα εργασία δεν οφειλόταν σε κακοβουλία της, αλλά σε λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή της, καθώς απεδείχθη η βούληση της υπαλλήλου να αναζητήσει εργασία με κάθε τρόπο, δημοσιεύοντας αγγελίες για εύρεση εργασίας και δίνοντας συνεντεύξεις σε υποψηφίους εργοδότες.

Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο έκρινε υπέρ της υπαλλήλου στην καταβολή των μισθών υπερημερίας που διεκδικούσε.

Σχόλια