Άρειος Πάγος: Ετήσια παραγραφή και για τις παρεπόμενες αξιώσεις στις χρηματιστηριακές συναλλαγές

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απεφάνθη ότι και στις αξιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής (εντολή για αγοραπωλησία μετοχών) έχει εφαρμογή η ετήσια παραγραφή και όχι η 20ετης παραγραφή του άρθρου 249 του αστικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια αναίρεσε απόφαση του Εφετείου (2289/2005), το οποίο είχε κρίνει ότι δεν πρέπει να παραγραφεί το φερόμενο ως χρέος επενδυτή από αγορά μετοχών, στην οποία είχε προβεί η χρηματιστηριακή εταιρεία, καθώς οι αξιώσεις αυτές της εταιρείας, αφορούσαν δαπάνες και αμοιβές της ως εντολοδόχου και συνεπώς ήταν παρεπόμενη χρηματιστηριακή συναλλαγή, για την οποία “”δεν ισχύει η βραχυχρόνια παραγραφή, αλλά η 20ετης βάσει του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα””.

Η Ολομέλεια επικαλέσθηκε το άρθρο 15 παρ. 6 του ν. 2632/1928, σύμφωνα με το οποίο «πάσα αξίωση που πηγάζει από χρηματιστηριακή συναλλαγή παραγράφεται μετά την πάροδo έτους από της λήξεως του έτους, κατά το οποίο συνήφθη η συναλλαγή».

Με βάση τα παραπάνω η Ολομέλεια ακύρωσε την απόφαση του Εφετείου, υποστηρίζοντας ότι αυτό εσφαλμένως ερμήνευσε τις διατάξεις του νόμου 2632/28, καθώς και στις αξιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής (όπως η εντολή για αγοραπωλησία μετοχών) έχει εφαρμογή η ετήσια παραγραφή.