Άρειος Πάγος: Μονιμοποίηση των συμβασιούχων πριν το 2001

0

Σύμφωνα με  απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου οι συμβασιούχοι προ του 2001, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκής ανάγκες της υπηρεσίας τους, μπορούν να μονιμοποιηθούν, καθώς πριν από την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος δεν απαγορευόταν η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Συνεπώς αρμόδια να αποφασίσουν για την ενδεχόμενη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, είναι τα δικαστήρια στα οποία οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα προσφυγής.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΑΠ  δικαίωσε καθαρίστριες του ΟΠΑΠ, οι οποίες είχαν προσληφθεί  τα έτη 1990 και 1991 αντίστοιχα με ημερήσιες συμβάσεις, οι οποίες συστηματικά ανανεώνονταν.   

Σχόλια