Άρειος Πάγος: Ναι στην καταβολή επιδόματος παραμεθορίου και στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

0

Ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση καταβολής του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών και στους εργαζομένους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ν.Δ.

Μέχρι τώρα το εν λόγω επίδομα δικαιούνταν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονταν στις παραμεθόριες περιοχές , ως ένα είδος κινήτρου για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των υπαλλήλων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Το τοπίο ωστόσο αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι το σχετικό επίδομα πρέπει να επεκταθεί και στους εργαζομένους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με το σκεπτικό ότι «οι εργοδότες όταν χορηγούν οικειοθελώς μία παροχή σε ορισμένους εργαζομένους, δεν μπορούν να εξαιρούν κάποια κατηγορία εργαζομένων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τις ίδιες συνθήκες».

Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε με την απόφασή του υπαλλήλους του γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται επίκληση, μεταξύ άλλων, της Συνθήκης της ΕΟΚ των συνταγματικών διατάξεων για την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Σχόλια