Άρειος Πάγος: Οδηγίες για την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων

0

Γνωμοδότηση εξέδωσε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κυρίακος Καρούτσος, η οποία καθορίζει πότε οι εισαγγελείς πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της εν λόγω υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Καρούτσος με την υπ’ αριθμ. 4/2008 γνωμοδότησή του, την οποία απευθύνει προς τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ),η οποία είναι μια «σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική υπηρεσία με διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη δράση της», έχει σαν στόχο «τον εντοπισμό και την καταπολέμηση όχι τόσο της μικρομεσαίας φορολογικής παραβατικότητας, όσο της μεγάλης φοροδιαφυγής και των οργανωμένων δικτύων παρανόμων οικονομικών δραστηριοτήτων, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι η μικρή και μεσαία φορολογική παραβατικότητα αποκλείονται από το πεδίο δράσης της ΥΠΕΕ».

Και συνεχίζει η γνωμοδότηση: «Η απασχόληση των υπαλλήλων της ΥΠΕΕ με υποθέσεις μικρής ή μεσαίας παραβατικότητας και ιδίως εκείνων που δεν απαιτούν τη συνδρομή του οικονομικού ελεγκτή, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φόρτου εργασίας με την εντεύθεν συνέπεια να δυσκολεύεται η επίτευξη του βασικού στόχου της, ενώ παράλληλα η δυσκολία αυτή μεγεθύνεται από το γεγονός ότι πολλές φορές η ΥΠΕΕ καλείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, να ασχολείται για θέματα εκτός της αρμοδιότητας της».

Ο κ. Καρούτσος στη συνέχεια αναφέρει περιπτώσεις όπου εισαγγελείς έδωσαν παραγγελίες στην ΥΠΕΕ που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά της, όπως είναι για έλεγχο παράνομης λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή για μη απόδόση κρατήσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Στη γνωμοδότησή αναφέρεται ακόμη ότι οι παραγγελίες των εισαγγελικών λειτουργών προς την ΥΠΕΕ για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, πρέπει να έχουν σχέση με υποθέσεις οι οποίες αφ΄ ενός μεν να χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας για το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφ΄ ετέρου να είναι αναγκαίος ο έλεγχος και η επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων από την ΥΠΕΕ.

Σχόλια