Άρειος Πάγος : υποχρέωση καταβολής νόμιμης αμοιβής ακόμη και ελλείψει σύμβασης

0

Στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού βασίζει ο Άρειος Πάγος (186/10) απόφαση σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στον υπάλληλό του, που δεν απασχολείται νόμιμα, ό,τι θα κατέβαλλε και σε άλλον υπάλληλο, που θα προσέφερε νομίμως την ίδια εργασία διαθέτοντας τα ίδια προσόντα.
Επιπλέον, ορίζεται πως ο εργαζόμενος δικαιούται της προβλεπόμενης αμοιβής ακόμη κι αν απασχολείται με άκυρη σύμβαση ή και χωρίς προηγούμενη υπογραφή σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο έκρινε πως ο εργοδότης γίνεται αδικαιολογήτως πλουσιότερος.
Στην συγκεκριμένη υπόθεση, ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τέσσερις εργαζόμενες στο ΕΛΚΕΠΑ, που εργάζονταν έναντι μικρότερης αμοιβής συγκριτικά με το υπόλοιπο προσωπικό που είχε υπογράψει έγκυρες συμβάσεις. Οι συμβάσεις των, τεσσάρων γυναικών θεωρήθηκαν άκυρες, καθώς δεν είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία πρόσληψης και έλειπε η αναγκαία απόφαση του ΔΣ.
Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε πως αν ο εργοδότης χρησιμοποιεί άλλο υψηλότερο μισθολόγιο για όσους έχουν έγκυρη σύμβαση και καταβάλλει χαμηλότερη αμοιβή στους απασχολούμενους με μη έγκυρες ή και χωρίς συμβάσεις, τότε οφείλει να τους καταβάλει τις διαφορές που προκύπτουν στο ύψος των αποδοχών. Κατώτατο όριο στη διαμόρφωση της αμοιβής παραμένει το προβλεπόμενο από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Σχόλια