Αρμόδια τα ληξιαρχεία για τα πιστοποιητικά μεταβολών οικογενειακής κατάστασης

0

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη δημιουργία «Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων», μέσω του οποίου εξουσιοδοτημένοι χρήστες από τα ληξιαρχεία της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου).

Να τονιστεί ότι το Πληροφοριακό Σύστημα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης των ληξιαρχικών πράξεων σε κεντρική βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, το υπουργείο, με σχετική ανακοίνωσή του [Doc], διευκρινίζει ότι τα ληξιαρχεία θα μπορούν να καταχωρούν τις ληξιαρχικές πράξεις, να μεταβάλουν τις ήδη καταχωρημένες και τέλος, να τις εκτυπώνουν.

Συνεπώς, δωρεάν θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά μεταβολών οικογενειακής κατάστασης, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση συμβολαιογράφου και η καταβολή αντιτίμου. Τέλος, σημειώνεται ότι το Πληροφοριακό Σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από 1η Ιανουαρίου 2013 για τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και θα ισχύσει προσωρινά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο-Μητρώο».

Σχόλια