Αρνητική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο αίτημα για γερμανικές αποζημιώσεις

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τελικά το αίτημα των απογόνων των θυμάτων της σφαγής των Καλαβρύτων για αποζημίωση από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Οι απόγονοι των θυμάτων της σφαγής επιδίωκαν καταβολή αποζημιώσεως από το γερμανικό Δημόσιο για περιουσιακές ζημίες, καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης που τους προξένησαν οι ενέργειες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων κατοχής, στις 13 Δεκεμβρίου 1943.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των κατιόντων, εκτιμώντας ότι η αξίωση, η οποία προβάλλεται από το 1995, δεν εμπίπτει στην έννοια των «αστικών υποθέσεων», έτσι όπως αυτές ορίζονται από τη Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις εντός της κοινοτικής επικράτειας.

Σχόλια