Αρνητική η εισήγηση στο ΣτΕ για τα χρέη Βοσκόπουλου

0

Να απορριφθούν οι επτά αιτήσεις του Τόλη Βοσκόπουλου, με τις οποίες ζητείται η αναίρεση ισάριθμων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που αξιώνουν την καταβολή 5.5 εκατομμυρίων ευρώ στην Εφορία, θα προτείνει την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010, ο σύμβουλος Επικρατείας Ιωάννης Γράβαρης. Πρόκειτια για ποσό που αντιπροσωπεύει πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν στο Βοσκόπουλο μετά από φορολογικούς ελέγχους. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν λόγω μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών για αμοιβές που ελάμβανε από νυκτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών από δικαιώματα δισκογραφικών εταιρειών, λόγω απόκρυψης εισοδημάτων από ακίνητα, κ.λπ. Ο Σύμβουλος κ. Γράβαρης θα προτείνει να απορριφθούν ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναίρεσης, κρίνοντας ότι οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν ερμηνεύσει ορθά την φορολογική νομοθεσία.;

Σχόλια