Αρνητικοί οι δικαστές στη συνταγματική αναθεώρηση

0

Η «Eταιρεία Eλλήνων δικαστικών λειτουργών για τη δημοκρατία και τις ελευθερίες» εξέδωσε απόφαση στην οποία υποστηρίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης ενέχει σοβαρούς κινδύνους πολιτικών και νομικών περιπλοκών, ενώ οδηγεί σε περιορισμό ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, σε μείωση της προστασίας του περιβάλλοντος και σε συρρίκνωση της δικαστικής προστασίας.

H εταιρεία που αποτελεί παράρτημα διεθνούς φορέα, στον οποίο συμμετέχουν δικαστές όλων των κλάδων και βαθμών, σε ανακοίνωσή της τονίζει εμφατικά ότι «ο νομικός πληθωρισμός σε επίπεδο Συντάγματος, με συχνές αναθεωρήσεις και ενσωμάτωση δευτερευουσών ρυθμίσεων στον καταστατικό χάρτη της χώρας, δημιουργεί τον κίνδυνο πολιτικών και νομικών περιπλοκών, υπονομεύοντας το κύρος της έννομης τάξης».

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δηλώνει αντίθετη στην προτεινόμενη μεταβολή 29 άρθρων μόλις πέντε χρόνια μετά την εκτεταμένη αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 και ειδικότερα στην ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο «αποβλέπει προδήλως στη συρρίκνωση του ελέγχου από τα δικαστήρια», στη δημιουργία ειδικών τμημάτων στο ΣτE και στο Eλεγκτικό Συνέδριο για υποθέσεις δημοσίων έργων και προμηθειών, αλλά και στην αναθεώρηση του άρθρου 24, η οποία «μειώνει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του περιβάλλοντος».

Σχόλια