Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (Σ.ΝΑ.Δ.Π), την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και από 15:30 έως 20:30 θα γίνουν σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2016. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΠ, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 47, στον 1ο Όροφο, ενώ σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ασκούμενοι Δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων του ΔΣΠ καθώς και οι Δικηγόροι, μέλη του ΔΣΠ, οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως Δικηγόροι από 1.1.2007 έως και σήμερα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη δικηγορική ταυτότητα ή την ταυτότητα ασκουμένου, καθώς και το αντίτιμο της συνδρομής τους, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2 Ευρώ. Όσοι δε επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα πρέπει να παρευρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας το αργότερο έως τις 15:15, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.