Αρχή Προσωπικών Δεδομένων: Άμεση αναστολή της καταστροφής των γραπτών των Πανελλαδικών

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 38/2007 απόφασή της, διέταξε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να αναστείλει άμεσα και προσωρινά την ολική «καταστροφή των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2006, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, αίτηση για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής τους στα ζητηθέντα γραπτά δοκίμιά τους των εξετάσεων αυτών».

Η Αρχή επιλήφθηκε του θέματος κατόπιν προσφυγής ενώπιόν της, υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων του έτους 2006, οι οποίοι ανέφεραν την άρνηση του υπουργείου Παιδείας να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασής τους στα ζητηθέντα γραπτά δοκίμια, ζητώντας παράλληλα από την Αρχή να ασκήσει τις εκ του νόμου αρμοδιότητές της, προκειμένου να υποχρεώσει το ΥΠΕΠΘ να ικανοποιήσει το δικαίωμά τους.

Σχόλια