Ασφαλιστικά μέτρα ΔΣ Κιλκίς κατά τεχνικής εταιρίας για διαφήμιση παροχής νομικών υπηρεσιών

0

 

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δικηγορικού Συλλόγου κατά της τεχνικής εταιρίας ergo-trust ΟΕ, προκειμένου να σταματήσει να διαφημίζει παροχή νομικών υπηρεσιών Κτηματολογίου κλπ, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τις 29/6/2015 και επί της οποίας χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή ως αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση και διατήρηση του δικαιώματός μας που ασκείται με την αίτηση: απαγόρευση διαφήμισης παροχής νομικών υπηρεσιών της καθ’ ης μέσω εντύπων, διαδικτύου, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων και πινακίδων μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως.