Ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της Χρυσός Οδηγός για απομίμηση σήματος

0

UPDATED 23/12/2011

Προσωρινή προστασία με την επείγουσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων πέτυχε στις 9.11.2011 η εταιρεία πίσω από την γνωστή σε όλους  επωνυμία «Χρυσός Οδηγός», η ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε αιτηθεί δικαστικής προστασίας κατά της εταιρείας EIΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, ισχυριζόμενη ότι η τελευταία απομιμήθηκε παρανόμως το σήμα της για να εκμεταλλευτεί τη φήμη της και να παραπλανήσει το κοινό.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, από το 2005 που άρχισε να δραστηριοποιείται η καθ’ού η αίτηση εταιρεία, χρησιμοποιούσε στην ιστοσελίδα της παρεμφερές layout με την ιστοσελίδα του Χρυσού Οδηγού, μεταχειριζόμενη όμοια χρώματα και διάταξη. Από το 2011 που άρχισε να κυκλοφορεί και ο έντυπος τηλεφωνικός οδηγός της δεύτερης εταιρείας, υπήρχε πάνω του το σήμα που έχει κατοχυρωθεί ως χαρακτηριστικό του Χρυσού Οδηγού και προστατεύεται ως αντικείμενο βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το ακουστικό τηλεφώνου πάνω από οριζόντιες μαύρες γραμμές που παραπέμπουν σε σελίδες ανοικτού βιβλίου.Κρίνοντας την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το δικαστήριο τόνισε ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης από τη χρήση όμοιων χρωμάτων ή όμοιας διάταξης στην ιστοσελίδα, διότι ακολουθείται απλώς η πεπατημένη στους επαγγελματικούς τηλεφωνικούς καταλόγους.

Ωστόσο, διαπίστωσε υπαρκτή απομίμηση σήματος ως προς την εικόνα του ακουστικού τηλεφώνου, διατάσσοντας την ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕΕ να απέχει από τη μελλοντική χρήση του εν λόγω διακριτικού γνωρίσματος σε κάθε έντυπο ή ψηφιακό μέσο και να αποσύρει τις τηλεοπτικές διαφημίσεις για τον επαγγελματικό της οδηγό με την απομίμηση του συγκεκριμένου σήματος.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση από την «Ειδησεοφωνική Ελλάς Α.Ε.»

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λ. Θησέως 280) Α.Φ.Μ. 094433327 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33090/01ΝΤ/Β/95/82, ενημερώνει ότι ασκήθηκε από την εταιρεία «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ» η από 28.06.2010 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με την αίτηση αυτή ζητείται από την ανταγωνίστρια εταιρεία, προσωρινά: 1) οι επαγγελματικοί κατάλογοι 11880 της εταιρείας μας να μη φέρουν κίτρινο χρώμα ως κυρίαρχη απόχρωση στο εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και τη ράχη του εντύπου, 2) οι επαγγελματικοί κατάλογοι 11880 της εταιρείας μας να μην φέρουν κίτρινες ή  μπλέ εσωτερικές σελίδες, 3) οι επαγγελματικοί κατάλογοι 11880 της εταιρείας μας να μη φέρουν διασχηματισμό αποτελούμενο από ακουστικό τηλεφωνικής συσκευής σε συνδυασμό με οριζόντιες καμπύλες γραμμές σε διάταξη τόξου που παραπέμπουν σε σελίδες ανοικτού βιβλίου, 4) οι επαγγελματικοί κατάλογοι 11880 της εταιρείας μας να μην έχουν διαστάσεις 29,5 cm x 22,5 cm ή αντίστοιχες , 5) οι επαγγελματικοί κατάλογοι 11880 της εταιρείας μας να μην έχουν λωρίδα μπλέ χρώματος  στο κάτω μέρος  του εξωφύλλου, 6) να μην υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.vrisko.gr το κίτρινο χρώμα ως κυρίαρχο στοιχείο του άνω τμήματος, 7) να μην υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.vrisko.gr διασχηματισμός με κατάτμηση του άνω τμήματος της ιστοσελίδας σε δύο τμήματα αριστερά και δεξιά με τις ερωτήσεις «τί;» και «πού;» και πεδίο συμπλήρωσης, 8) να μην υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.vrisko.gr διασχηματισμός αποτελούμενος από ακουστικό τηλεφώνου πάνω από οριζόντιες καμπυλωτές γραμμές σε σχήμα τόξου που παραπέμπουν σε σελίδες ανοικτού βιβλίου και 9) να μην χρησιμοποιεί η εταιρεία μας την επωνυμία και τα σήματα του «ΧΡΥΣΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο ως λήμματος για την ανεύρεση της ιστοσελίδας μας.

Επί της αιτήσεως αυτής εξεδόθη η με αριθμό 10938/2011 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απέρριψε τα ανωτέρω αιτήματα της ανταγωνίστριας εταιρείας, πλην ενός αναφορικά με τον διασχηματισμό αποτελούμενο από ακουστικό με ορίζοντες καμπύλες που περιέχεται στα ως άνω με αριθμούς 3 & 8. Σημειώνεται ότι ο ως άνω διασχηματισμός αποτελούμενος από ακουστικό τηλεφωνικής συσκευής σε συνδυασμό με οριζόντιες καμπύλες γραμμές που παραπέμπουν σε σελίδες ανοικτού βιβλίου έχει ήδη κατοχυρωθεί από την εταιρεία μας ως ημεδαπό σήμα με την με αριθμό 208980 αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και το σήμα αυτό έγινε δεκτό με την υπ’ αριθμόν 2349/2011 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, η οποία μάλιστα απέρριψε την με αριθμό 85/23-07-2010 παρέμβαση του ανταγωνιστή. Πιο συγκεκριμένα η ανωτέρω με αριθμό 10938/2011 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρέωσε προσωρινά την εταιρεία μας: α) να απέχει από τη θέση σε κυκλοφορία έντυπης έκδοσης επαγγελματικού ευρετηρίου το οποίο θα φέρει στην εξωτερική εμφάνιση διασχηματισμό αποτελούμενο από ακουστικό τηλεφωνικής συσκευής σε συνδυασμό με οριζόντιες καμπύλες γραμμές σε διάταξη τόξου που παραπέμπουν σε σελίδες ανοικτού βιβλίου, β) να απέχει από τη χρήση του πιο πάνω χαρακτηριστικού διακριτικού γνωρίσματος σε οποιοδήποτε έντυπο, ή ψηφιακό πληροφοριακό ή διαφημιστικό υλικό και σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή δημόσια ανακοίνωση που αναφέρεται σε έντυπη έκδοση επαγγελματικού ευρετηρίου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vrisko.gr, γ) να διακόψει άμεσα στην τηλεοπτική διαφήμιση που προβάλει για την έντυπη έκδοση επαγγελματικού ευρετηρίου στην οποία παρουσιάζει έντυπο επαγγελματικό οδηγό με τον πιο πάνω διασχηματισμό.