Ασφαλιστικές Εισφορές Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών 2014

0

Ανακοινώθηκαν από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) οι εισφορές των άμισθων, έμμισθων και ασκουμένων Δικηγόρων για το έτος 2014.

 

 

Σχόλια