Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων στις εκλογές της 17ης Ιουνίου

0

Τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου ρυθμίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην ΚΥΑ ορίζεται ότι όσοι κατά την ημέρα των εκλογών τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν ποινές στερητικές της ελευθερίας, χωρίς όμως να έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και ψηφίζουν εντός των καταστημάτων κράτησής τους. Υπεύθυνοι για την σύνταξη, υπογραφή και σφράγιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων είναι οι διευθυντές των καταστημάτων, οι οποίοι επιπλέον υποχρεούνται να προβούν σε ενημέρωση των κρατουμένων μετά την προκήρυξη των εκλογών. Σημειώνεται ότι, όταν ο αριθμός των κρατουμένων-ψηφοφόρων στα καταστήματα κράτησης είναι πολύ μικρός, για λόγους διαφύλαξης της μυστικότητας της ψήφου, είναι δυνατόν να ψηφίσουν σε αυτά και άλλοι εκλογείς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας που είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατά το άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος 26/2012.