Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων

0

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από Έλληνες πολίτες που τελούν υπό προσωρινή κράτηση ή εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας χωρίς να έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, ρυθμίζει η υπ’ αριθμόν 14492 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων γίνεται στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος, όπου κρατούνται, βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό. Την ημέρα των εκλογών ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης αναλαμβάνει την άμεση ενημέρωση των εκλογέων κρατουμένων για την εκλογική διαδικασία και τους ζητά να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης συντάσσουν, υπογράφουν και σφραγίζουν τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι στη συνέχεια αναπαράγονται σε πέντε αντίτυπα.

Αν εκλογέας κρατούμενος που έχει ήδη εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους αποφυλακιστεί την μέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός ασκεί το δικαίωμά του στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων, όπου είναι εγγεγραμμένος.

KYA εκλογικό δικαίωμα κρατουμένων

 

Σχόλια