Άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων στο Υπ. Δικαιοσύνης

0

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: α) τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύει, β) την 16992/6-2-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 766) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, γ) τη με αριθ.43801 οικ./20-6-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία παρατείνεται ο χρόνος άσκησης εννέα υποψήφιων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ Κ α λ ο ύ μ ε Όσους υποψήφιους δικηγόρους έχουν υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το χρονικό διάστημα από 16-7-2019 έως και 15- 1-2020, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουλίου τ.ε. είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: nhatziharalambus@justice.gov.gr, είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή. Οι θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε ένδεκα (11). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, 2ος όροφος), την Παρασκευή 12 Ιουλίου τ.ε.. και ώρα 11:00 π.μ. Στην εν λόγω διαδικασία, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης είκοσι (20) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν.

 

Σχόλια