«Στοπ» από το ΣτΕ στη μετατροπή του Προμπονά σε «βιοτεχνικό πάρκο προς εξυγίανση»

0

Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας χθες η αίτηση κατοίκων της περιοχής Προμπονά του δήμου Αθηναίων να ακυρωθεί η απόφαση της 4ης/1/2007 με την οποία το ΥΠΕΧΩΔΕ τροποποιούσε τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της περιοχής.
Η προσβαλλόμενη απόφαση προέβλεπε τη μετατροπή της περιοχής, εκτάσεως 57 στρεμμάτων, σε «βιοτεχνικό πάρκο προς εξυγίανση» και καθόριζε τους όρους δόμησης. Το ΣτΕ την έκρινε παράνομη, θεωρώντας ότι εκδόθηκε σε συντομότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περιοχής, ότι δεν έγινε ο προβλεπόμενος από την πολεοδομική νομοθεσία «περιβαλλοντικός προέλεγχος» προτού εκδοθεί η υπουργική απόφαση και ότι προβλέφθηκε αυξημένος συντελεστής δόμησης.

Σχόλια