«Συνήγορος του παιδιού» για τη νέα σχολική χρονιά

0

Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2004-2005, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» ενημερώνει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για τις θέσεις που έχει διατυπώσει δημόσια, σχετικά με την εκπαίδευση, στο πλαίσιο της αποστολής του για προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Χαρακτηριστικά, στο Συνήγορο του Πολίτη λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2003 ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3094/2003 και κατά το πρότυπο του διεθνώς καταξιωμένου θεσμού του «Συνηγόρου του Παιδιού».

Εξάλλου, τα Δικαιώματα του Παιδιού (0-18 ετών), όπως ορίζονται και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έγινε νόμος και στην Ελλάδα από το 1992, βρίσκουν ευρύτατο πεδίο εφαρμογής στην εκπαίδευση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με βάση τον νόμο, αλλά και την εμπειρία του από τις επαφές του με εκπαιδευτικούς και τις επισκέψεις του σε σχολεία κάνει σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού στην εκπαίδευση, τις υποχρεώσεις των γονέων και κηδεμόνων και των σχολείων με σκοπό την ολοκλήρωση της γυμνασιακής εκπαίδευσης των παιδιών και το σεβασμό της προσωπικότητάς τους. Κάθε μαθητής, γονέας ή εκπαιδευτικός μπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Πολίτη και να ζητήσει τη συνδρομή του για την αντιμετώπιση και αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης δικαιώματος του παιδιού, αφού πρώτα εξαντλήσει κατά το δυνατό τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.

Σχόλια