«Συνταγματικά, λόγω κρίσης» τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας, κατά τους νομικούς εκπροσώπους του ΥΠ.ΟΙΚ.

0

Παραπέμποντας στις «σημερινές έκτακτες οικονομικές περιστάσεις», επιχείρησαν οι νομικοί εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών να δικαιολογήσουν την επιβολή των νέων, αυξημένων τελών κυκλοφορίας με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αντί με νόμο, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την περασμένη Παρασκευή της σχετικής προσφυγής καταναλωτικών οργανώσεων και τριών ιδιοκτητών Ι.Χ.
Οι συνήγοροι του Δημοσίου υποστήριξαν ότι το ΙΝΚΑ και η Ενωση Καταναλωτών Ελλάδος δεν έχουν έννομο συμφέρον και, συνεπώς, οι αιτήσεις τους που ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους πρέπει να απορριφθούν. Το ίδιο υποστήριξε στην εισήγησή του και ο σύμβουλος Επικρατείας, Ιωάννης Γράβαρης, ο οποίος όμως διαφοροποιήθηκε στο ζήτημα της συνταγματικότητας της επιβολής των τελών με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Όπως τόνισε, τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν φόρο και η επιβολή φόρων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παραβιάζει το άρθρο 78 του Συντάγματος.
Η πλευρά του υπουργείου Οικονομικών προσπάθησε να αντικρούσει την άποψη αυτή του εισηγητή, αναφέροντας ότι η επιβολή φόρων γίνεται μόνο με νόμο «όταν υπάρχει κανονική ροή των πραγμάτων». Ωστόσο, υπό τις σημερινές «έκτακτες οικονομικές καταστάσεις», το Σύνταγμα επιτρέπει να επιβληθούν φόροι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, πρόσθεσαν οι δικηγόροι του Δημοσίου.
Οι νομικοί εκπρόσωποι των καταναλωτικών οργανώσεων δήλωσαν ότι δεν υπέβαλαν αιτήσεις ακύρωσης, αλλά «λαϊκές αγωγές», δεδομένου ότι υπερασπίζονται τα συμφέροντα 300.000 μελών τους, και ότι έχουν το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για να προσφύγουν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Σχόλια