Αυστηρότατες κυρώσεις για τα ΜΜΕ προβλέπει η νέα νομοθεσία για τις δημοσκοπήσεις

0

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου, από τα ΜΜΕ, τόσο τα ηλεκτρονικά, όσο και τα έντυπα, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ήδη τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, ο οποίος προβλέπει αυστηρότατες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το ΕΣΡ είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων από το νόμο προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των δημοσκοπήσεων, ενώ πλέον η δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις δημοσκοπήσεις είναι εξίσου σημαντική με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Ειδικότερα για τα έντυπα ΜΜΕ, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται η επωνυμία αυτού που διενήργησε τη δημοσκόπηση, η επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης, ο σκοπός της δημοσκόπησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος, το μέγεθός του και η γεωγραφική κάλυψη, ενώ απαραίτητη κρίνεται και η δημοσιοποίηση της πλήρους διατύπωσης των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται

Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, λόγοι που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την οικονομία του χώρου και του χρόνου, κάνουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από αυτά πιο «εύκολη» υπόθεση.