Αυξήθηκε ο αριθμός των εισαγομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών

0

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Αναστάσιου Παπαληγούρα αυξάνονται κατά 61 οι θέσεις δικαστικών λειτουργών που θα φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Συγκεκριμένα ο τελικός αριθμός των εισακτέων διαμορφώνεται σε 152 (από 91).

Οι θέσεις κατανέμονται ανά κατεύθυνση ως ακολούθως:

– Διοικητική Δικαιοσύνη, 25 και αναλυτικά επτά (7) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, (16) δέκα έξι θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και (2) δύο θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

– Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, 127 και αναλυτικά, (84) ογδόντα τέσσερις δόκιμων παρέδρων πρωτοδικείου και (43) σαράντα τρεις θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.

Σχόλια