Αυξημένα δικαιώματα στους μετόχους μειοψηφίας δίνει το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση του Ν.2190/20

0

Σημαντικές αλλαγές στη θέση της μειοψηφίας των μετόχων αναμένεται να φέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο αναθεωρείται ο νόμος 2190/20 που αφορά στη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών και το οποίο σύντομα θα οδηγηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», οι κατέχοντες το 20% των μετοχών σε μία ανώνυμη εταιρεία θα έχουν πλέον το δικαίωμα να «μπλοκάρουν» τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, ενώ μέχρι σήμερα το δικαίωμα αυτό το είχαν όσοι κατείχαν το 33,3% των μετοχών.

Παράλληλα, προτείνεται και η μείωση του ποσοστού που απαιτείται για να ληφθεί μια πρωτοβουλία, ενώ η άσκηση των δικαιωμάτων διευκολύνεται με το να μην είναι πλέον υποχρεωτική η κατάθεση των μετοχών .

Εξάλλου, εξαιρετικά μικρά ποσοστά προβλέπονται για να ζητηθεί η ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης, ενώ για την προστασία της μειοψηφίας προβλέπεται η νεοεισαγόμενη δυνατότητα εκλογής του ΔΣ με ψηφοδέλτιο, καθώς και η δυνατότητα της μειοψηφίας να ζητεί τη λύση της εταιρείας ή την εξαγορά των μετοχών της σε ορισμένες περιπτώσεις είτε από την εταιρεία είτε από τον πλειοψηφούντα μέτοχο.

Ουσιαστικά με την επιχειρούμενη αναμόρφωση επιδιώκεται, εκτός από την μείωση της διοικητικής παρέμβασης στη σύσταση Α.Ε. και την ενίσχυση των μετόχων και η εισαγωγή ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν ή θα απλοποιούν τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας.

Σχόλια