Αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών

0

Σύμφωνα με το αρ. 1 του Π.Δ., ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών αυξάνεται κατά δέκα (10), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 115, με ισάριθμη κατάργηση των οργανικών θέσεων των Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 450.

Οι νέες οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών κατανέμονται στο Εφετείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 67, με ισάριθμη μείωση των οργανικών θέσεων των Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 241.

Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος άρχισε την 29.10.2014, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.