Αύξηση των παραβόλων μήνυσης και δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής

0

Σε ποσοστό 1.000% αυξάνεται από 23 Ιανουαρίου το παράβολο υποβολής μήνυσης. Συγκεκριμένα, από 10 ευρώ που είναι σήμερα θα αυξηθεί στα 100, ενώ αύξηση της τάξης του 500% προβλεπεται και για ο παράβολο δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, που θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ.
Παράλληλα, με την απόφαση 123827/2010 των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης εισάγονται αυξήσεις στην ποινική διαδικασία. Συγκεκριμένα:

«1. Τα δικαστικά έξοδα ποινικής διαδικασίας, τα οποία ορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 εδάφιο Α του άρθρου 3 του ν. 663/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το δέκατο έκτο άρθρο του ν. 969/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν.1968/1991, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) Επί αποφάσεων Πταισματοδικείου από 25 σε 50 ευρώ.
β) Επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από 40 σε 80 ευρώ.
γ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από 120 σε 360 ευρώ.
δ) Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από 120 σε 360 ευρώ.
ε) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου από 250 σε 500 ευρώ.
στ) Επί αποφάσεων λοιπών Ποινικών Δικαστηρίων από 85 σε 200 ευρώ.
ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 663/1977 από 220 σε 250 ευρώ.
η) Της παραγράφου 4 εδάφιο Α΄ του άρθρου 3 του ν. 663/1977 από 40 σε 50 ευρώ.
2. Το παράβολο μήνυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από 10 σε 100 ευρώ.
3. Το τέλος πολιτικής αγωγής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από 10 σε 50 ευρώ».

Σχόλια