Αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (21/7/2016) συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, η οποία αποτελείται από τους :

1) Δουλάμη Παύλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας,

2) Κουτσομιχάλη Χαραλαμπία, σωφρονιστική υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

3) Θραψανιώτη Γεώργιο, προϊστάμενο του Τμήματος Γενικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης-Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ),

4) Μαστροσταμάτη Νικόλαο, προϊστάμενο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής,

5) Αναγνωστάκη Μαρία, ειδική συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής και

6) Βουτσινά Θεόδωρο, ειδικό συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής πολιτικής. Χρέη Γραμματέα στην Ομάδα Εργασίας θα εκτελεί η Σημιακάκη Ευτυχία, υπάλληλος του Τμήματος Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Θεραπευτικών Καταστημάτων.

Ο συντονισμός των εργασιών της εν λόγω ομάδας εργασίας ανατίθεται στην ειδική συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Μαρία Αναγνωστάκη.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από την ανωτέρω ομάδα θα κοινοποιηθούν στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και στη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέχρι 15 Οκτωβρίου 2016.

Σχόλια