«Υπέρμετρος ο περιορισμός προσφυγής στη Δικαιοσύνη με την απόφαση 4606/2012 του Εφετείου Αθηνών», δήλωση Προέδρου Δ.Σ.Π.

0

Σχολιάζοντας την υπ. αριθμ. 4606/2012 του Εφετείου Αθηνών ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά μας δήλωσε τα εξής:

«Πρωτοφανής για τα νομικά δεδομένα της χώρας μας μπορεί να χαρακτηριστεί η υπ. αριθμ. 4606/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία, ερμηνεύοντας το άρθρο 12 του ν. 4055/2012, προβλέπει, σε περίπτωση απλής ομοδικίας, την καταβολή ξεχωριστού παραβόλου από κάθε εκκαλούντα για την άσκηση έφεσης ύψους 200 ευρώ με αναδρομική μάλιστα ισχύ για όλες τις εφέσεις που έχουν ασκηθεί από 2/4/2012.

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη παρέμβαση πρόκειται να οδηγήσει σε μαζική απόρριψη χιλιάδων εφέσεων ως απαράδεκτων, καταργώντας στην πράξη το δικονομικό δικαίωμα της άσκησης του ενδίκου μέσου καθώς εν μέσω οικονομικής κρίσης καθίσταται αδύνατο για τους διαδίκους να ανταποκριθούν στην υποχρέωση καταβολής του παραβόλου.

Τέλος, η εκ μέρους του Εφετείου ερμηνεία του ν. 4055/2012 είναι σε κάθε περίπτωση αντισυνταγματική καθώς θεσπίζει έναν υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος προσφυγής στη Δικαιοσύνη και ενώ αρχικός στόχος του νομοθετήματος ήταν η επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, εν τέλει φαίνεται να χρησιμοποιείται για να δικαιολογηθούν φαινόμενα κατ’ επίφαση αποσυμφόρησης των δικαστηρίων.»