Βαρύ πρόστιμο στη ΔΕΗ

0

Πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ αποφάσισε να επιβάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στη ΔΕΗ για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε τέσσερις ατμοηλεκτρικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιθεωρητών το 40% της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στη χώρα μας προέρχεται από την ΔΕΗ.
Το πρόστιμο του ενός εκατομμυρίου ευρώ μοιράζεται ως εξής:600.000 ευρώ για τους σταθμούς Καρδιάς (200.000), Πτολεμαΐδας (150.000) και Αγίου Δημητρίου (250.000) του Νομού Κοζάνης.
Τα υπόλοιπα 400.000 ευρώ αφορούν σταθμούς της Μεγαλόπολης.
«Είμαι αποφασισμένος να εξαντλήσω κάθε περιθώριο αυστηρότητας προκειμένου να τηρούνται οι όροι που έχουν καθορισθεί για τη λειτουργία των σταθμών της ΔΕΗ. Έδωσα, επίσης, εντολή να συνεχισθούν οι έλεγχοι των επιθεωρητών σε όλους τους σταθμούς. Στα πλαίσια αυτά, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα», υπογράμμισε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς.
Στη Μεγαλόπολη οι εκπομπές διοξειδίου του θείου δύο ατμοηλεκτρικών σταθμών είχαν υπερβεί πολλές φορές τόσο το ωριαίο όσο και το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία της υγείας.
Επίσης προβλήματα παρουσίαζε το σύστημα αποθείωσης των απαερίων της Μονάδας ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης για σημαντικό αριθμό ωρών λειτουργίας το 2006, με αποτέλεσμα την εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του θείου και την υπέρβαση των θεσμοθετημένων οριακών τιμών εκπομπής.
Στην Κοζάνη, οι επιθεωρητές του υπουργείου διαπίστωσαν ότι το 2006 είχε ξεπεραστεί πολλές φορές το ημερήσιο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων.

Σχόλια