Βασικές αρχές του σχεδίου νόμου για τα αυθαίρετα

0

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Σπ. Καλαφάτης πήρε την πρωτοβουλία να διεξαχθεί μια ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία ώστε να συγκεντρωθούν οι προτάσεις των βουλευτών και να υπάρξει μια σύνθεση απόψεων για την αντιμετώπιση του θέματος.

Βασικές κατευθύνσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων σ’ ένα ενιαίο κείμενο καθώς και η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών και η ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε παράβασης, ώστε να αποκατασταθούν οι ανισότητες και να εμπεδωθεί το κράτος-δικαίου.

Επίσης, στόχος είναι να υπάρξουν νομικές διευκρινίσεις για τις διφορούμενες διατάξεις και να θωρακιστεί θεσμικά η νομική «κόκκινη γραμμή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από το υπουργείο, πέρα από την οποία δε θα γίνεται δεκτή καμία αυθαιρεσία. Τέλος, σημειώνεται ότι το υπουργείο, μετά την ακρόαση των βουλευτών και την καταγραφή των απόψεών τους, θα ολοκληρώσει την επεξεργασία του σχεδίου νόμου, το οποίο θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια, θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή.

Σχόλια