Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων από τα ΚΕΠ

0

Ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπης Παυλόπουλος, εξέδωσε χθες εγκύκλιο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη διοίκηση. Η εγκύκλιος στάλθηκε στις διευθύνσεις Διοικητικού όλων των υπουργείων και όλων των περιφερειών της χώρας, καθώς και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στην βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., την κατάργηση της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή στα Κ.Ε.Π. και την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές.

Σχόλια