Βουλή: Ψήφιση ν/σ για τον τουρισμό

0

Υπερψηφίστηκε από το Α’ Θερινό Τμήμα της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση[PDF], στόχος του νομοθετήματος είναι η εισαγωγή νέας τουριστικής πολιτικής προς αντιμετώπιση των προβλημάτων των δομών του ελληνικού τουρισμού και η αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, εισάγεται[PDF] η έννοια του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ως χώρου υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ήδη θεσμοθετημένα εργαλεία τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης, συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (ΣΤΚ) και απλοποιούνται οι προϋποθέσεις μετατροπής υφιστάμενου συμβατικού ξενοδοχείου σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Όσον αφορά τον θεσμό των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), με γνώμονα και τη σχετική νομολογία του ΣτΕ, εισάγονται κατευθύνσεις και προϋποθέσεις για την ίδρυση ΠΟΤΑ, όπως ελάχιστη απαιτούμενη έκταση, ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό ιδιοκτησίας, ελάχιστος αριθμός κλινών κ.λ.π.
Τέλος, επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας ειδικών τουριστικών υποδομών (τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα κλπ), ενώ προβλέπεται και η ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ, με στόχο την αναβάθμιση της εκπροσώπησης της χώρας στο εξωτερικό.
 

Σχόλια