Βουλή: Κατάθεση ν/σ για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

0

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο: «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου

Download the PDF file .

, σκοπός του νομοθετήματος είναι ο εκσυγχρονισμός της αγοράς, στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Πρόκειται ουσιαστικά για αντικατάσταση του υπάρχοντος Αγορανομικού Κώδικα, με ταυτόχρονη θέσπιση υποχρέωσης κωδικοποίησης των αγορανομικών διατάξεων ανά πενταετία. Βάσει των νέων ρυθμίσεων [ν/σ pdf] για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, περισσότερες εταιρίες θα μπορούν να πωλούν περισσότερα προϊόντα σε περισσότερα σημεία, προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να ενισχυθούν οι επιλογές του καταναλωτή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ότι καταργείται η αρμοδιότητα του Υπουργού να ρυθμίζει τον τρόπο και τόπο πώλησης ειδών βιοτικής ανάγκης σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων, όπως είναι η απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης προϊόντων. Τέλος, με το ως άνω νομοσχέδιο, επέρχεται αυστηροποίηση του πλαισίου ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και επιβολής προστίμων.