Βουλή: Κατάθεση ν/σ για την επιτάχυνση των διαδικασιών στο ΣτΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τίτλο «Διατάξεις για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την υλοποίηση επενδύσεων».
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση

Download the PDF file .

, πρόκειται για ρυθμίσεις εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης των διατάξεων για την απονομή της δικαιοσύνης με το νέο επενδυτικό νόμο 4146/2013, με σκοπό την επιτάχυνση της εκδίκασης των ένδικων μέσων που στρέφονται κατά επενδύσεων, από το ΣτΕ.
Συγκεκριμένα [σ/ν πdf], προτείνεται η δημιουργία νέου τμήματος στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (τμήμα Ζ’), επιφορτισμένου αποκλειστικά με την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν α) τη νομοθεσία για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις πάσης φύσεως, β) την πώληση, αποκρατικοποίηση, παραχώρηση και κάθε είδους αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και γ) τη νομοθεσία για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Προς ενίσχυση δε της λειτουργικής δυναμικής και της ταχύτητας του νεοσύστατου τμήματος, αυξάνεται ο αριθμός των Αντιπροέδρων από 10 σε 11, των Συμβούλων από 53 σε 57, των Παρέδρων από 56 σε 58 και των Εισηγητών από 50 σε 53.

Παράλληλα, ορίζονται αυστηρές προθεσμίες για τις διαδικασίες του νέου Τμήματος, με αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης του ένδικου μέσου για τις ως άνω υποθέσεις στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και περιορισμό της προθεσμίας για ορισμό εισηγητή και δικασίμου στις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση του ενδίκου μέσου. Τέλος, ορίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων επί των σχετικών υποθέσεων γίνεται υποχρεωτικά εντός τριμήνου από τη συζήτηση της υπόθεσης, ενώ οι αποφάσεις αυτές είναι τελεσίδικες και δε χωρεί εναντίον τους κανένα άλλο ένδικο μέσο.