Βουλή: Κατάθεση ν/σ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

0

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων αυτής.

Με το ως άνω νομοσχέδιο [PDF] προτείνονται τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αδικημάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και η πληρέστερη προστασία των θυμάτων.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αυστηροποίηση του πλαισίου επιβολής ποινών για τα ως άνω εγκλήματα, ενώ λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την προστασία των μαρτύρων και την ευνοϊκή μεταχείριση όσων καταγγέλλουν σχετικές παράνομες ενέργειες, με ειδική μέριμνα προκειμένου για αλλοδαπούς. Επίσης, προτείνεται η σύσταση «Εθνικής Αρχής Αποζημίωσης» με αρμοδιότητα επί των αιτήσεων των θυμάτων των εν λόγω εγκλημάτων, καθώς και η σύσταση Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για το συντονισμό και την επίβλεψη της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση των εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων.
 

Σχόλια