Βουλή: Κατάθεση του νομοεσχεδίου για τη ΝΕΡΙΤ

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του νέου φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με τίτλο «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση». Η νέα ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ, φέρει την επωνυμία Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ Α.Ε, είναι δημόσια επιχείρηση υπό κρατική εποπτεία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση [PDF] δεν πρόκειται για τη σύσταση διάδοχου φορέα, αλλά για μια νέα νομική προσωπικότητα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά που έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο νομικό πρόσωπο.

Το πρόγραμμα της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης θα χαρακτηρίζεται από ποικιλία, αντικειμενικότητα και πληρότητα, ενώ θα διασφαλίζεται η πολυφωνία των απόψεων και ο δημοκρατικός πλουραλισμός. Επιπλέον, σκοπός του νέου φορέα θα είναι η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και η προαγωγή των τεχνών και των γραμμάτων, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την πρόσβαση στο πρόγραμμα ατόμων με αναπηρία.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο [PDF], το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε ορίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πόροι του φορέα θα προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος, τις διαφημίσεις και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε αναμένεται να τεθεί με τροπολογία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προβλεφθεί ο τρόπος λειτουργίας του ενδιάμεσου φορέα.