Βουλή: κατατέθηκε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (ΦΕΚ Α΄139/1979) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου».

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην καταπολέμηση ορισμένων μορφών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την Απόφαση – Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Νοεμβρίου 2008, που έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Το νομοσχέδιο είχε κατατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 1η Νοεμβρίου και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προκειμένου να προωθηθεί προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Σχόλια