Βουλή: Κύρωση της ΠΝΠ για καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημόσιων φορέων

0

Ισχύ νόμου έχει η από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (Α΄139)», βάσει της οποίας καταργήθηκε η ΕΡΤ Α.Ε
Υπενθυμίζεται, ότι η εν λόγω ΠΝΠ

Download the PDF file .

παρέχει ευρεία εξουσιοδότηση στους αρμόδιους υπουργούς να αποφασίζουν -εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος- την κατάργηση ή τη συγχώνευση φορέων και οργανισμών του δημοσίου, αποφασίζοντας παράλληλα για την τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου, την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων καθώς και για το διάδοχο φορέα.