Ψήφισμα για ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες

0

Ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο θεσπίζεται νέο ειδικό πλαίσιο ρύθμισης που θα αφορά την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και την παροχή αυτών, ενσωματώνοντας την σχετική Οδηγία της ΕΕ στο εθνικό μας δίκαιο.

Υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του Α Θερινού Τμήματος της Βουλής ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος εξήγησε πως προσδιορίζονται νομοθετικά η άμεση και έμμεση διάκριση, η παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ ότι «τσουβαλιάζει πολλά και διαφορετικά θέματα που αξίζουν πολύ μεγαλύτερης προσοχής», προκειμένου να κλείσει εκκρεμότητες.

«Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν κοινωνικές ομάδες, συμπολίτες μας που έχουν μεγάλη ανάγκη και είναι η ανταπόκριση της κυβέρνησης σε αιτήματα αυτών των κοινωνικών ομάδων», απαντά ο υφυπουργός.

Η Οδηγία αυτή αναφέρει την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό, καθώς και την παροχή τους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την πρόσβαση σε χώρους όπου επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό, τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την ιδιωτική ασφάλιση, τις μεταφορές, τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες, τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αμιγώς ιδιωτικό πλαίσιο, όπως, παραδείγματος χάρη, η εκμίσθωση κατοικίας σε μέλος της οικογενείας, ενώ από το πεδίο εφαρμογής της εξαιρούνται ρητά οι τομείς της εκπαίδευσης, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της διαφήμισης. Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται τόσο στο κοινό και από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σχόλια